Ms.Cương House

Ms.Cương House

Ms. Cương House

Diện tích khu đất 260m2

Diện tích xây dựng 190m2

Số Phòng Ngủ : 03 PN

Số Vệ Sinh : 04 Vệ Sinh

Vị Trí : Phường 8 Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Ms.Cương House

Trả lời